Page 1 - aley_tamar_2016_APR
P. 1

‫תהרשעעמ"זש‬                               ‫המועצה‬ ‫עיתון‬

‫א‬      ‫ת‪7‬מ‪1‬ר‪ 0‬נ‪2‬ו‪,‬והנזיוסהןר‬             ‫האזורית תמר‬

                  ‫‪ 189‬אפריל‬    ‫גיליון‬ ‫עין גדי עין‬

                  ‫נאות הכיכר עין‬  ‫חצבה‬

       ‫האאמןשליות‬

            ‫המוזיקאי והיוצר האגדי ז'אן מישל ז'אר מצטרף למאבק‬
            ‫להצלת ים המלח בהופעה חד פעמית למרגלות המצדה‬

‫עוד חוזר הניגון‪ ,‬עמ' ‪ | 17‬חופים הם לפעמים‪ ,‬עמ' ‪ | 19‬כולנו שווים ‪ -‬כולם יכולים‪ ,‬עמ' ‪24‬‬
   1   2   3   4   5   6