אנו מדורגים במקום הראשון מבין חברות יחסי הציבור בישראל המעניקות מגוון שירותי דוברות ויחסי ציבור בזירה המוניציפלית. במרוצת השנים צברנו ניסיון רב ומוניטין מקצועי בקרב עיריות ומועצות, כחברה המתמחה במתן שרותי תקשורת, אסטרטגיה תקשורתית, דוברות, יחסי ציבור מקצועיים, הן לרשות המקומית והן לעומדים בראשה.

שירותי הדוברות ויחסי הציבור, הן במדיה המסורתית והן בזירה הדיגיטלית (יחסי ציבור באינטרנט),  ניתנים על ידינו למועצות קטנות שאינן מעסיקות דובר פנימי וגם לערים גדולות המעסיקות דובר פנימי. בחלק מהרשויות הדובר הפנימי הינו עובד שלנו אך בשל היקפי העבודה הוא מוצב פיזית במשרדי הרשות ועומד לרשותה במשרה מלאה.

אנו מייצגים מספר רב של רשויות מקומיות, ביניהן:

עיריית רמת-גן: אנו מנהלים מזה כשמונה שנים עבור עיריית רמת גן את מכלול שירותי התקשורת, לרבות דוברת מקצועית במשרה מלאה מטעמנו (מיקור חוץ), ייעוץ תקשורת, ניהול מערך יחסי הציבור, כתיבת תכנים, ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים בתקשורת וניהול מאבקים ציבוריים.

המועצה האזורית תמר ים המלח: אנו מנהלים מזה כשבע שנים עבור המועצה האזורית תמר את מכלול שירותי התקשורת, לרבות דוברות, ייעוץ תקשורת, יחסי ציבור, הפקות דפוס, כתיבת תכנים ונאומים, כתיבה ועריכה של פרסומים שונים וכתבי עת. בהיותנו משרד יחסי ציבור של המועצה עבודתנו כוללת ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים בתקשורת, ניהול מאבקים, ניהול מערך יחסי ציבור תיירות, יחסי ציבור באינטרנט ויחסי ציבור לפסטיבלים שונים בחסות המועצה כגון האופרות נבוקו, אאיאדה וכרמן למרגלות הצדה, וכן פסטיבל התמר, מרוץ עין גדי ועוד.

המועצה האזורית בקעת הירדן: אנו מנהלים מזה כארבע שנים עבור המועצה האזורית בקעת הירדן את מכלול שירותי התקשורת, לרבות דוברות, ייעוץ תקשורת, ניהול מערך יחסי הציבור, כתיבת תכנים ונאומים. בתור משרד יח"צ עבודתנו כוללת ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים בתקשורת, ניהול מאבקים וניהול מערך יחסי הציבור לאירועים שונים ומגוונים המתקיימים בחסות המועצה, זאת לצד קידום תקשורתי של נושאים שונים אשר על סדר היום של המועצה.

מועצה מקומית בית אריה עופרים: אנו מנהלים מזה כשלוש שנים עבור המועצה המקומית בית אריה עופרים את מכלול שירותי דוברות ויחסי ציבור, כתיבת תכנים, ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים בתקשורת, יחסי ציבור תיירות, מאבקים ציבוריים.

המועצה האזורית בני שמעון: מזה כחמש שנים אנו משרד יחסי ציבור של  המועצה האזורית בני שמעון.  אנו מעניקים את מכלול שירותי התקשורת, יחסי ציבור, ניהול משברים, לרבות דוברות ויחסי ציבור לתיירות זאת לצד ניהול מאבקים ציבוריים ותקשורתיים וקידום תקשורתי של נושאים שונים אשר על סדר היום של המועצה.

מועצה מקומית גני תקווה: אנו חברת יחסי ציבור ותקשורת של המועצה המקומית גני תקווה. יועץ תקשורת בכיר ומנוסה מנהל  את מכלול שירותי התקשורת, לרבות דוברות ויחסי ציבור, כתיבת תכנים, ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים תקשורתיים ומאבקים ציבוריים, הן במדיה המסורתית והן יחסי ציבור באינטרנט ובזירה הדיגיטלית.

המועצה האזורית לב השרון: אנו מנהלים עבור המועצה האזורית לב השרון את מכלול שירותי התקשורת, דוברות, ייעוץ תקשורת, ניהול מערך יחסי הציבור, לרבות בזירה הדיגיטלית. יועץ תקשורת בכיר ומנוסה מנהל  את מכלול מערך יחסי ציבור לרבות ייעוץ אסטרטגי, ניהול משברים ומאבקים, יחצנות לאירועים בחסות המועצה, זאת לצד ניהול מאבקים ציבוריים ותקשורתיים וקידום תקשורתי של נושאים שונים אשר על סדר היום של המועצה.

המועצה האזורית עמק יזרעאל: ניהלנו במשך כחמש שנים עבור המועצה האזורית מהגדולות בישראל  (40 יישובים) את מכלול שירותי התקשורת ויחסי ציבור, לרבות דוברת מקצועית במשרה מלאה מטעמנו (מיקור חוץ). כמו כן הענקנו יחסי ציבור לעסקים קטנים, יחסי ציבור לתיירות, יחסי ציבור באינטרנט, ניהול משברים, ניהול מאבקים ציבוריים וכו'.

מרכז המועצות האזוריות בישראל: אנו מנהלים מזה כשש שנים עבור מרכז המועצות האזוריות את מערך הדוברות, יחסי ציבור, אסטרטגיה תקשורתית, ניהול מאבקים וניהול משברים. מרכז המועצות האזוריות בישראל הוא ארגון ארצי של כל המועצות האזוריות בארץ.  מראשית היווסדן התאפיינו המועצות האזוריות בצביון התיישבותי חקלאי, ובשל היותן רשות מקומית המורכבת משני רבדים שלטוניים, רובד מקומי ורובד אזורי-שלטוני, נתייחדו המועצות האזוריות באופי עבודתן ובנושאי פעילותן. דבר זה הביא להקמתו של הארגון הארצי הנקרא "מרכז המועצות האזוריות", כמסגרת עצמאית ונפרדת מ"מרכז השלטון המקומי בישראל". במרכז חברות 54 מועצות אזוריות ובתחומי המועצות האזוריות יש למעלה מ–970 יישובים.

מרכז השלטון המקומי בישראל: ניהלנו במשך חמש שנים עבור מרכז השלטון המקומי את מכלול שירותי התקשורת, לרבות דוברת מקצועית במשרה מלאה מטעמנו, ייעוץ תקשורת, ניהול יחסי ציבור באינטרנט,  כתיבה ועריכת עיתון מרכז השלטון המקומי. יועץ תקשורת בכיר מטעמנו שימש כיועץ אסטרטגי של המרכז וניהלנו עבורו את כל המשברים התקשורתיים והמאבקים הציבוריים. במרכז מאוגדות 203 העיריות והמועצות המקומיות בישראל.